Fundacja Faktu

Fundacja istnieje od 2014 r. wspiera dzieci, samotnych rodziców z dziećmi, rodziny wielodzietne, samotne osoby starsze, grupy osób znajdujące się w trudnej sytuacji, placówki medyczne, opiekuńcze i edukacyjne. Prowadzi działalność o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, charytatywnym, społecznym, kulturalnym, artystycznym oraz ekologicznym, niosąc pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Realizuje programy, akcje specjalne, zbiórki publiczne i wydarzenia charytatywne takie jak koncert „Serce dla dzieci” w TVP 1. Fundacja Faktu jest też Organizacją Pożytku Publicznego, która prowadzi kampanie 1 procenta. „Serce dla Dzieci” to nie tylko koncert, ale i program społeczny, w ramach którego Fundacja m.in. wspiera społeczności lokalne by organizowały się do pomocy rodzinom w najtrudniejsze życiowej sytuacji.