Instytut Wzornictwa Przemysłowego

Instytucja, która ma ponad 50-letnie doświadczenie w obszarze upowszechniania wzornictwa i rozwoju nowego produktu jest jedynym w kraju przedsiębiorstwem o statusie jednostki naukowej (w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 ze zm.)) zajmującym się systemowo wzornictwem, prowadzącym działalność na rzecz stymulowania – poprzez wzornictwo – innowacyjności i konkurencyjności polskich produktów, świadczącym usługi o charakterze proinnowacyjnym (doradcze, informacyjne, szkoleniowe i sieciowe) dla przedsiębiorstw, instytucji i samorządów. Są to projekty badawcze w zakresie wzornictwa ergonomii, doradztwo w zakresie przygotowania i wdrożenia nowych produktów, szkolenia dla przedsiębiorców, studia podyplomowe dla kadry zarządzającej, konkursy na wyłonienie dostawców usług projektowych, promocja innowacyjnych produktów i dobrych praktyk w postaci wystaw i konkursów.

Projekty:

Gdynia Design Days 2009 – druga edycja międzynarodowego wydarzenia promującego design krajów nadbałtyckich. Misją Gdynia Design Days jest promocja dobrych praktyk projektowych podnoszących jakość życia. Wydarzenia skierowane są do masowej publiczności, projektantów, środowiska biznesu kreatywnego i przedsiębiorców zainteresowanych stosowaniem wzornictwa.

Zakres współpracy:

  • oprawa medialna wydarzenia,
  • współpraca z mediami ogólnopolskimi,
  • doradztwo strategiczne i komunikacyjne
  • działania wspierające.

Zaprojektuj Swój Zysk – to projekt „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zastosowanie wzornictwa (innowacja procesowa i produktowa)”, którego skrócona nazwa brzmi Zaprojektuj Swój Zysk. Projekt adresowany jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz projektantów. Jego głównym celem jest stworzenie profesjonalnego otoczenia biznesowego, umożliwiającego przedsiębiorcom i projektantom współpracę w obszarze aplikacji wzornictwa przemysłowego.

Zakres współpracy:

  • oprawa medialna inauguracji,
  • współpraca z mediami,
  • doradztwo strategiczne i komunikacyjne
  • działania wspierające.