Korporacja Przedsiebiorców Budowlanych UNI-BUD

Dobrowolne Stowarzyszeniem działające na rzecz budownictwa, zarejestrowane od 1991 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000009103. Korporacja ma na celu reprezentowanie przedsiębiorstw wobec władz oraz innych organizacji i instytucji, działanie na rzecz tworzenia prawidłowych warunków rozwoju przedsiębiorstw oraz organizowanie pomocy w ich działalności zarówno w kraju jak i za granicą.

Zakres współpracy:

  • organizacja konferencji prasowej,
  • działania wspierające.