Polskie Stowarzyszenie Gipsu

Misją Polskiego Stowarzyszenia Gipsu (PSG) jest upowszechnianie gipsu jako przyjaznego człowiekowi materiału do wykańczania wnętrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz wskazywanie możliwości jego wszechstronnego zastosowania. Stowarzyszenie zostało powołane w 1999 roku a obecnie jego członkami wspierającymi są: Knauf, Lafarge, Rigips, Norgips oraz Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych (ISCMOiB).

Zakres współpracy:

  • oprawa medialna kongresu.