Kampania “Płacę Faktury – jestem gospodarczo odpowiedzialny”

logo Kampanii1„Płacę faktury – jestem gospodarczo odpowiedzialny” to pierwsza w Polsce kampania edukacyjna promująca gospodarczą odpowiedzialność biznesu.

Inicjatywa powstała z myślą o przedsiębiorcach z sektora MŚP . Problem zatorów płatniczych dotyka prawie 1/4 przedsiębiorców z sektora MŚP, który jest szczególnie narażony na negatywne konsekwencje wynikające z nieotrzymywania swoich należności na czas. Warto zwrócić uwagę, że gospodarka to system naczyń połączonych – przedsiębiorstwa wpływają wzajemnie na siebie, ponieważ łączą je różnego rodzaju transakcje i zobowiązania finansowe. Jeśli któryś z tych elementów nie funkcjonuje prawidłowo, sytuacja odbija się na wszystkich pozostałych podmiotach.

Na stronie kampanii przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się, jak poprawić płynność finansową swojej firmy, dlaczego warto płacić faktury w terminie i co zrobić, gdy sami nie otrzymują płatności na czas.