multiMulticonsult Polska – spółka specjalizująca się w konsultingu inżynierskim – powierzyła nam obsługę Public Relations. Nasza agencja będzie odpowiedzialna za kompleksowe działania wizerunkowe i PR oraz szeroko rozumiane doradztwo komunikacyjne dla Klienta.

Nasza agencja zajmie się przygotowaniem i realizacją strategii public relations ściśle skorelowanej z działaniami marketingowymi. Do zadań Triple PR należeć będą działania media relations, ekspercka komunikacja z dziennikarzami, prowadzenie biura prasowego, komunikacja biznesowa oraz doradztwo wizerunkowe.

Multiconsult Polska to multidyscyplinarna firma świadcząca usługi projektowe, zarządcze oraz doradcze w zakresie projektów technicznych i ochrony środowiska, działająca w następujących branżach: transport i infrastruktura, budownictwo oraz przemysł, w tym sektor ropy naftowej i gazu. Filozofia firmy to utrzymanie najwyższej jakości realizowanych usług, z jednoczesnym zapewnieniem najwyższych standardów etycznych, poszanowaniem środowiska naturalnego oraz utrzymanie, wysokiego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy.