LogoPnBZ początkiem września wystartowaliśmy z drugą część kampanii Potencjalnie nieBezpieczni  realizowanej przez nas wraz z Fundacją Wiedza To Bezpieczeństwo. Ma ona zbudować świadomość wagi ochrony informacji i danych osobowych w przedsiębiorstwach.

Pierwsza część kampanii koncentrowała się na zainteresowaniu społeczeństwa zagrożeniami związanymi z naszym, często lekkomyślnym, zachowaniem w codziennych sytuacjach. Tym razem działania edukacyjne kierujemy do przedstawicieli biznesu. Celem prowadzonych w ramach akcji działań jest poszerzenie zakresu wiedzy polskich przedsiębiorców na temat ochrony cennych firmowych informacji oraz danych osobowych pracowników, klientów i kontrahentów. Serdecznie zapraszamy na stronę www Kampanii Potencjalnie nieBezpieczni.

Fundacja Wiedza To Bezpieczeństwo powstała z inicjatywy osób zawodowo zajmujących się bezpieczeństwem informacji, łączących wiedzę, pasję i doświadczenie z różnych dyscyplin. Cel, który jej przyświeca to promowanie znaczenia bezpieczeństwa informacji, jako najcenniejszego dobra, jakim dysponuje człowiek oraz strategicznego zasobu każdej organizacji.