Agnieszka Malesza-Woźniak

Agnieszka Malesza-Woźniak

biuro@brandwise.pl

W kwietniu agencja opracowała komplet materiałów promocyjnych na kongres Juice Summit 2014 organizowany przez European Fruit Juice Association, który odbędzie się 16 maja w Krakowie.