Triple PR na Kongresie

Polskie Stowarzysznie Gipsu powierzyło agencji Triple PR obsługę medialną międyznarodowego Kongresu Eurogypsum. Agencja była odpowiedzialna za relacje z kluczowymi mediami.