Agnieszka Malesza-Woźniak

Agnieszka Malesza-Woźniak

biuro@brandwise.pl

Polskie Stowarzysznie Gipsu powierzyło agencji Triple PR obsługę medialną międyznarodowego Kongresu Eurogypsum. Agencja była odpowiedzialna za relacje z kluczowymi mediami.