Scalence, firma świadcząca usługi doradcze i mentoringowe dla biznesu, wybrała naszą agencję do kompleksowej obsługi komunikacyjnej. Scalence pomaga właścicielom i managerom wypracować najlepsze możliwe rozwiązania dla ich biznesu. Oferuje innowacyjne wsparcie dla właścicieli i prezesów przedsiębiorstw w dostosowaniu wizji, strategii, wartości oraz kluczowych procesów w firmie do warunków konkurowania i zmiennego otoczenia biznesowego.

Nasz zespół odpowiada za pełną obsługę Scalence – od stworzenia strategii z wykorzystaniem metodologii design thinking, po jej wdrożenie. Zakres działań obejmuje działania Media Relations, adresowane do mediów branżowych i biznesowych, planowanie i obsługa social mediów, tworzenie contentu, doradztwo w zakresie SEO oraz personal branding dla założyciela firmy – Ireneusza Martyniuka.

Martyniuk w zawodowej karierze firmy na wielu rynkach: w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej, Azji Środkowej i Indochinach. Obecnie, jako doświadczony lider, manager i doradca, wspiera właścicieli i managerów w rozwoju ich organizacji. Przy wykorzystaniu autorskiej koncepcji SCALing-up-excellENCE daje liderom praktyczne doradztwo skupione wokół problemów oraz jest nastawiony na ich rozwiązywanie.

Po stronie agencji projekt prowadzą Magdalena Dymek, Senior PR Manager oraz Miłosz Ciekalski, PR Consultant. Wsparcie strategiczne zapewnia Agnieszka Malesza-Woźniak, Partner.

Scalence świadczy kompleksowe usługi doradcze dla biznesu oraz specjalizuje się w prowadzeniu działań mentoringowych. Dzięki autorskiej koncepcji SCAling-up-exeleNCE wspiera właścicieli i managerów w rozwoju organizacji. Indywidualny mentoring pomaga znaleźć rozwiązania bieżących i strategicznych problemów przedsiębiorstw. Marka wspiera kadrę zarządzającą w kluczowych momentach rozwoju organizacji w oparciu o wieloletnie doświadczenie i nowoczesne narzędzia.