Agnieszka Malesza-Woźniak

Agnieszka Malesza-Woźniak

biuro@brandwise.pl

Od września agencja Triple PR jest odpowiedzialna za kreowanie wizerunku biura matrymonialnego Czandra, które istnieje już ponad 30 lat. Triple PR odpowiada za kontakty z mediami i doradztwo wizerunkowe.