4 grudnia 2017 r. miałyśmy przyjemność zorganizować konferencję prasową dla naszego klienta – firmy Multiconsult Polska, świadczącej usługi projektowe, nadzorowe oraz doradcze w takich branżach jak transport i infrastruktura, budownictwo oraz przemysł, w tym sektor ropy naftowej i gazu. Podczas konferencji eksperci firmy zaprezentowali raport pt. „25 lat budowy autostrad w Polsce”, przygotowany z okazji 25-lecia działalności Multiconsultu na polskim rynku. Oto krótka relacja z tego wydarzenia.

wojtekb_20171204_1210264Słowo wstępu na temat dziedziny, jaką jest konsulting inżynierski, wygłosił prezes zarządu, Jarosław Wielopolski. Opowiedział pokrótce o wdrażaniu przez Multiconsult (wówczas WS Atkins) eksperckich usług doradczych w okresie przemian gospodarczych po 1989 roku, w tym o budowie pierwszych w Polsce autostrad.
Następnie Renata Mordak, dyrektor Pionu Transportu, zaprezentowała główne tezy raportu dotyczące stanu autostrad i dróg ekspresowych w Polsce w przeszłości i obecnie, a także perspektywy na przyszłość. Opowiadała o czasach przemiany systemowej, o rozbudowie sieci autostrad w latach 90. oraz o boomie budowlanym w drogownictwie po wejściu Polski do UE. Zwróciła uwagę m.in. na niedostosowanie ówczesnych procedur prawa zamówień publicznych do nowej rzeczywistości i na patologie, jakie miały miejsce przy przetargach.
Arkadiusz Merchel, dyrektor Pionu Projektowania, odniósł się do administracyjnych aspektów procesu projektowego i zaproponował rozwiązania mające na celu jego usprawnienie. Przede wszystkim podkreślił jednak, że należy zerwać z modelem działania, w którym liczą się wyłącznie podpisany kontrakt i planowane wpływy z kar, a rzetelny projekt schodzi na dalszy plan. Mówił też o potrzebie wdrożenia technologii BIM w projektowaniu dróg oraz ujednolicenia systemu poboru opłat za przejazd autostradami.
Mateusz Małecki, zastępca dyrektora Pionu Doradztwa Techniczno-Środowiskowego, poruszył kwestie środowiskowe związane z budową dróg w Polsce, przedstawiając sytuację od etapu, gdy zupełnie nie przywiązywano wagi do tego zagadnienia, poprzez okres nadmiernych restrykcji po akcesji do UE, aż do względnej równowagi, z jaką mamy do czynienia obecnie. Wykonawcy częściej niż kiedyś korzystają z usług doradców ds. środowiska, choć na tym polu nadal pozostaje wiele do zrobienia.
Eksperci przedstawili również swoje propozycje poprawy procesu inwestycyjnego. Najważniejsze kwestie, jakie wypunktowali, to: konieczność planowania i konsekwentnego działania, ustanawiania czytelnych i stabilnych reguł, ograniczenia formalności, wdrożenia odpowiednich metod wyboru wykonawcy i budowania z nim partnerskich relacji.
Wszystkim mówcom serdecznie gratulujemy udanych wystąpień!

Raport o stanie polskich autostrad na przestrzeni ostatnich 25 lat można pobrać TUTAJ.