12 kwietnia 2018 r. miałyśmy przyjemność zorganizować konferencję prasową dla naszego klienta – firmy Multiconsult Polska, świadczącej usługi projektowe, nadzorowe oraz doradcze w zakresie projektów technicznych i ochrony środowiska, działającej w następujących branżach: transport i infrastruktura, budownictwo oraz przemysł, w tym sektor ropy naftowej i gazu. Podczas konferencji eksperci firmy zaprezentowali raport pt. „Rozwój kolei w Polsce”.

Spotkanie otworzył prezes zarządu Multiconsult Polska prezentując doświadczenie firmy w sektorze kolejowym. Na wstępie zwrócił uwagę na rolę przemian ustrojowych w kształtowaniu struktury rynku transportowego w Polsce. Jarosław Wielopolski odniósł się także do potencjału kolejowego, jaki posiada nasz kraj, wskazując, że znajdujemy się na czwartym miejscu w Europie w zestawieniu krajów o najdłuższej sieci linii kolejowych, zaraz za Niemcami, Francją i Włochami.

Renata Mordak, dyrektor Pionu Transportu, zaprezentowała główne tezy płynące z raportu pt. „Rozwój kolei w Polsce” oraz przedstawiła najważniejsze inwestycje kolejowe, których częścią było i jest Multiconsult Polska. Omówiła wyniki przewozów pasażerskich i towarowych w Polsce. Dyrektor Pionu Transportu największą uwagę skupiła na przedstawieniu stanu sieci kolejowej oraz wskazała bariery związane z jej budową i modernizacją.

Mateusz Małecki, zastępca dyrektora Pionu Doradztwa Technicznego i Środowiskowego poruszył kwestie środowiskowe związane z budową sieci kolejowej w Polsce. Wskazał, że w ostatnich latach nastąpiło wyraźne zwiększenie zasobu wiedzy po stronie PKP PLK w zakresie faktycznych oddziaływań kolei na środowisko.

Spotkanie prasowe zakończyło wystąpienie prezesa Jarosława Wielopolskiego, który odniósł się do wyzwań związanych z rolą niezależnego Inżyniera Kontraktu.

Podsumowując prezentację raportu prezes Multiconsult Polska skupił się przede wszystkim na aspektach dotyczących przyszłości kolei w Polsce. Na konferencji pojawili się przedstawiciele zarówno mediów branżowych, jak i ważnych tytułów o zasięgu ogólnopolskim.