Blog


O roli komunikacji wizualnej powstało już wiele cennych tekstów zarówno z socjologii, fotografii jak i nowych dziedzin zajmujących się mediami społecznościowymi. Z analizy wszystkich tych źródeł nasuwa się jednak jeden wniosek: obraz i oprawa wizualna...


Co jest sekretem udanych działań PR? Dobrze rozpisana strategia? Odpowiedni dobór narzędzi? Trafne zdefiniowanie grup docelowych? Żadnego z tych elementów nie sposób pominąć, jednak niezbędna jest klamra, która zepnie je w całość. Takim spoiwem jest...


Oczekiwania zgłaszających się do nas firm bywają, już na starcie współpracy, mocno sprecyzowane. I bardzo dobrze. Jasno określone w briefie cele klienta stają się również naszymi celami. Ułatwiają przygotowanie strategii szytej na miarę: dobór odpowiednich...