Zabraliśmy Paley European Institute w podróż po świecie mediów. 19 i 22 lipca br. mieliśmy przyjemność przeprowadzić warsztaty dla zespołu Instytutu, który na co dzień pomaga małym pacjentom w leczeniu skomplikowanych schorzeń ortopedycznych. Plan był ambitny – pokazać jak funkcjonują media, w jaki sposób z nimi współpracować oraz odkryć potencjał komunikacyjny Paley European Institute.

„Należy podróżować, by się czegoś nauczyć” – te słowa Marka Twaina przyświecały nam podczas całych warsztatów. Dla Paley European Institute nasza agencja PR przygotowała szkolenie dopasowane zarówno – pod względem treści – do branży medycznej, jak i profilu uczestników.

Dzień 1: warsztat medialny

Zaczęliśmy od zwrócenia uwagi na zależność strategii PR, a szerzej komunikacji, od założeń biznesowych i tego, do czego dąży Instytut. Dużo rozmawialiśmy o wartościach Paley European Institute, co go wyróżnia, o tym do jakiej grupy kieruje swoje usługi oraz z jakimi wyzwaniami musi się mierzyć. Przedstawiliśmy filary komunikacji oraz komponenty przekazu. Wspólnie z członkami zarządu, lekarzami i konsultantami Instytutu wytypowaliśmy główne nurty tematyczne.

W kolejnej części spotkania przybliżyłyśmy specyfikę poszczególnych materiałów dla mediów – od informacji prasowej, przez artykuł ekspercki, do materiału wideo. Podzieliłyśmy się także kilkoma tajnikami tworzenia dobrych tytułów i leadów. Wszak to one decydują o sukcesie komunikatu.

Wychodząc od reguły 3M (Message, Messeger, Medium) omówiliśmy w jaki sposób skutecznie docierać do obiorców. Nie zabrało także przypomnienia kilku zasad w języku polskim. Ale w znacznie przystępniejszej formie i przyjemniejszej atmosferze niż w podstawówce 🙂

Na koniec warsztatów przedstawiłyśmy, jakie tematy z zakresu medycyny są poruszane przez media. Zaprezentowałyśmy mapę mediów, uwzględniającą zarówno tytuły branżowe, jak i ogólnotematyczne, oraz czołowych dziennikarzy od lat zajmujących się obszarem zdrowia.

Jedną z części, która wzbudziła najwięcej emocji było ćwiczenie z kształtowania przekazów do mediów. Uczestnicy mogli w nim wykorzystać zdobytą kilka godzin wcześniej wiedzę na temat tego, co jest ważne z komunikacji z otoczeniem.

Dzień 2: trening przed kamerą

Jak przystało na lipiec, dzień nie mógł zacząć się inaczej niż od… jagodzianek 🙂

Przedpołudnie poświęciliśmy na omówienie kwestii komunikacji w kryzysie. Zidentyfikowaliśmy potencjalne zagrożenia dla Paley European Institute i przedyskutowaliśmy, czy i w jakim stopniu można się na nie przygotować.

Nasi niezastąpieni koledzy z wMediaWzięci przygotowali krótki kurs teoretyczny dotyczący pracy z dziennikarzem i kamerą. Na początku podzielili się cennymi uwagami na temat konstruowania wypowiedzi, postawy i stroju. Pokazali dobre i złe przykłady wypowiedzi dla mediów. Ta część przygotowała uczestników warsztatów do ćwiczeń. Wzięli oni udział w symulowanych wywiadach radiowych i nagraniach „setek” (krótkich wypowiedzi wykorzystywanych w materiałach telewizyjnych).

Paley European Institute wrócił z naszej podróży bogatszy o wiedzę, jak wygląda współpraca z mediami w praktyce, także od strony prawnej – nie zapomniałyśmy o omówieniu autoryzacji i sprostowania. Dla nas były to wyjątkowe dni – poznałyśmy bardzo ciekawych, pełnych pasji i oddanych swojej pracy ludzi oraz dowiedziałyśmy się sporo o polskim rynku medycznym i ortopedii.