„25 lat budowy autostrad w Polsce”, „Rozwój kolei w Polsce”, „Stepy polskie”, „Autostrady do granic” – to tytuły autorskich raportów, które przygotowaliśmy we współpracy z firmą Multiconsult Polska. Dotyczyły one ważnych dla Polski i jej rozwoju zagadnień. Premiera medialna każdej publikacji odbyła się podczas śniadania prasowego. Eksperci firmy spotkali się z czołowymi dziennikarzami opiniotwórczych mediów. 

 

Projekt

Multiconsult Polska to multidyscyplinarna firma świadcząca usługi projektowe, nadzorowe oraz doradcze w zakresie projektów technicznych i ochrony środowiska, działająca w następujących branżach: transport i infrastruktura, budownictwo oraz przemysł, w tym sektor ropy naftowej i gazu. Filozofia firmy to utrzymanie najwyższej jakości realizowanych usług, z jednoczesnym zapewnieniem najwyższych standardów etycznych, poszanowaniem środowiska naturalnego oraz utrzymaniem wysokiego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Raporty miały na celu zaprezentowanie szerokiej opinii oraz mediom:

 • aktualnej sytuacji panującej na budowie polskich dróg;
 • sytuacji hydrologicznej Polski;
 • rozwoju polskiej kolei.

 

Działania

Wraz z wyznaczonymi specjalistami z firmy Multiconsult Polska pracowałyśmy nad formą raportów, tak aby były one zarówno merytoryczne, wartościowe dla mediów i opinii publicznej, jak i ciekawe dla czytelników. Te dotyczące dróg zwierały m.in. takie zagadnienia jak aktualny stan budowy autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, ile kosztuje w naszym kraju wybudowanie 1 km drogi, co składa się na łączny koszt inwestycji. W raporcie o wodzie zwróciliśmy uwagę na stan i jakość wód, ochronę i zarządzenie zasobami wodnymi w Polsce, wyzwania na przyszłość wynikające m.in. ze zmian klimatu oraz zapewnienia dostępu do wody. Wraz z ekspertami z zakresu kolei podkreśliliśmy w odpowiednim raporcie rolę przemian ustrojowych w kształtowaniu struktury rynku transportowego w Polsce. Co więcej, zaznaczyliśmy, że polska kolej przez lata była w zasadzie pozbawiona jakichkolwiek inwestycji oraz wskazaliśmy bariery związane z jej budową i modernizacją.

 

Po wydaniu raportów skupiliśmy się na ich promocji w mediach – nie zabrakło zarówno indywidualnej współpracy z mediami, jak i materiałów prasowych odwołujących się do treści raportów.

Nasze działania opierały się na:

 • koordynacji całego projektu,
 • redakcji raportu,
 • współpracy z grafikiem, wspólnym stworzeniu oprawy graficznej raportu,
 • przygotowaniu i koordynacji działań związanych ze śniadaniami prasowymi,
 • opracowaniu materiałów prasowych,
 • oprawie medialnej publikacji, komunikacji z dziennikarzami, plasowaniu ekspertów w mediach.

 

Efekty

Raporty cieszyły dużym zainteresowaniem mediów branżowych i biznesowych, nawet kilka miesięcy po ich publikacji. Dzięki publikacjom i promocji ich zawartości:

 • umocniony został ekspercki wizerunek firmy,
 • spółka zyskała interesujące i merytoryczne materiały do wykorzystania podczas kontaktu z mediami,
 • wykreowano opinię firmy jako niezależnego eksperta,
 • zbudowano nowe długofalowe kontakty z poszczególnymi dziennikarzami.

„25 lat budowy autostrad w Polsce” – 85 publikacji w mediach w okresie grudzień 2017 r. – luty 2018 r. w tym 4 w prasie. Publikacje na podstawie raportu ukazały się m.in. na łamach: Interia.pl, etransport.pl, Rynek Infrastruktury, Polskie Drogi.

„Rozwój kolei w Polsce” – 8 publikacji w mediach w okresie kwiecień 2018 r. – maj 2018 r. w tym 2 w prasie. Warto również wspomnieć o nagraniu komentarza eksperta dla Polskiego Radia. Artykuły powołujące się na treść publikacji ukazały się na łamach np. Polskiej Gazety Transportowej, Rynku Infrastruktury, Nakolei.pl i Kuriera Kolejowego.

„Stepy polskie” – 38 publikacji w mediach, w tym 1 w prasie w okresie kwiecień 2018 r. – maj 2018 r. Warto również Należy wspomnieć o wizycie eksperta firmy w audycjach RDC oraz RMF FM, a także w programach Polsat News i TVP 3 Warszawa. Raport zainteresował takie media jak: Głos Wielkopolski, Dziennik Zachodni, Interia.pl, polskatimes.pl, teraz-srodowisko.pl.

Fragmenty raportu „Autostrady do granic” zostały wykorzystane m.in. w takich mediach jak Radio ZET, RMF FM, Antyradio, Gazeta Wyborcza, Puls Biznesu, Dziennik Gazeta Prawna, wnp.pl, money.pl, msn.pl. Łącznie pojawiło się 171 publikacji okresie październik – listopad 2019 r.