Grupa Pro Progressio, to organizacja zajmująca się rozwojem przedsiębiorczości w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług dla biznesu oraz sektorami gospodarki, wśród których są m.in. Outsourcing Procesów Biznesowych (BPO), Centra Usług Wspólnych (SSC), Centra Badawczo-Rozwojowe (R&D), Call i Contact Center.

Codzienna współpraca i wypracowane relacje biznesowe z sektorem publicznym (miasta, agencje rozwoju regionalnego, specjalne strefy ekonomiczne, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowo-technologiczne) i prywatnym w Polsce oraz międzynarodowymi organizacjami biznesowymi, czynią z Grupy Pro Progressio zaufaną i rzetelną organizację wspierającą rozwój przedsiębiorczości w Polsce.

W ramach Grupy Pro Progressio powołana została w roku 2012 Fundacja Pro Progressio, której działalność statutowa realizowana jest wokół trzech głównych obszarów:

  • wsparcia miast w pozyskiwaniu inwestycji zagranicznych
  • edukacji przedsiębiorców oraz studentów z zakresu outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu
  • promocji działalności opartej o model outsourcingu

 

Działania

  • Kompleksowa obsługa Public Relations
  • Doradztwo strategiczne i komunikacyjne
  • Media Relations
  • Prowadzenie biura prasowego
  • Komunikacja ekspercka
  • Oprawa medialna raportów branżowych
  • Oprawa medialna eventów (śniadania biznesowe, gala Outsourcing Stars)

 

Referencje

Agencja Triple PR w swojej działalności skutecznie pomagała nam w tworzeniu treści, docieraniu do mediów oraz prowadziła szereg działań mających na celu wzmocnienie wizerunku marki Pro Progressio. Dzięki współpracy, w wielu mediach na bieżąco pojawiały się ciekawe, dedykowane artykuły, komentarze oraz wywiady z udziałem ekspertów Pro Progressio.

Wiktor Doktór, prezes Pro Progressio