CODEMEDIA

Komunikacja dla klientów z branży marketingowych od zawsze była naszą pasją. Dla Codemedia – największego polskiego niesieciowego domu mediowego – prowadziliśmy działania PR łączące stałe informowanie mediów z wykorzystaniem unikalnej wiedzy klienta o polskim rynku reklamowym.

PROJEKT

Codemedia działa na silnie konkurencyjnym medialnym rynku konkurując z jednej strony z globalnymi domami medialnymi, z drugiej z polskimi podmiotami. Celem działań PR było wzmocnienie pozycji klienta na rynku i jego eksperckiego wizerunku i zaprezentowanie obszarów, które decydują o przewadze konkurencyjnej.

DZIAŁANIE

Działania Public Relations dla Codemedia obejmowały kilka obszarów.

Po pierwsze, odpowiadaliśmy za stałe informowanie mediów o ważnych wydarzeniach. Komunikaty prasowe dotyczyły przede wszystkim wygranych przez dom mediowy przetargów, pozyskania nowych klientów, zatrudnienia pracowników, awansów czy wprowadzenia nowych usług. Informacje te były adresowane głównie do mediów marketingowych.

Drugi nurt działań stanowiły autorskie raporty dotyczące wydatków reklamowych różnych branż. Publikacje były przygotowywane cyklicznie, prezentowały takie dane jak łączne nakłady na promocję, podział na poszczególne media (telewizja, radio, prasa, Internet, outdoor), najpopularniejsze media w danej kategorii, wydatki na poszczególne produkty/usługi w danym biznesie. Analizy dotyczyły takich branż jak farmacja, finanse, moda, FMCG czy turystyka. Ich głównym celem było pokazywanie trendów oraz widocznych zmian i opatrywanie ich eksperckim komentarzem. Ten nurt materiałów adresowany był do mediów biznesowych i branżowych, a także marketingowych.

Trzeci aspekt działań to przygotowywanie materiałów na indywidualne zapotrzebowanie redakcji oraz eksperckie komentarze, przede wszystkim dla redakcji marketingowych.

Ważnym projektem było medialna oprawa powstania Newnited – aliansu powstałego z inicjatywy dwóch polskich niezależnych agencji Codemedia i K2 Media, które wyrosły ze świata mediów cyfrowych i performance marketingu. Aktywnie uczestniczyliśmy we wspólnym opracowaniu planu działań PR, doboru mediów do szerokiej i indywidualnej współpracy, przygotowaniu pakietu Q&A, materiałów prasowych i ich dystrybucji we współpracy z K2 Internet.

Działania Public Relations wspieraliśmy takimi aktywnościami takimi jak monitoring mediów, rekomendowanie imprez branżowych, przygotowanie kalendarza rankingów branżowych. Regularnie uczestniczyliśmy również w spotkaniach strategicznych mających na celu wypracowanie najlepszego modelu komunikacji i pozycjonowania Codemedia i pokazania rynkowej przewagi tego największego niesieciowego domu medialnego na polskim rynku. Zorganizowaliśmy również wizerunkową sesję dla Zarządu i managerów firmy.

EFEKTY

Współpraca dla Codemedia miała charakter jakościowy. Nawiązaliśmy współpracę z najważniejszymi mediami marketingowymi, stale pojawiając się tam z treściami ważnymi dla klienta. Publikacje – zarówno eksperckie komentarze, jak i komunikaty pokazywały się w „Media i Marketingu”, Wirtualnych Mediach, na NowyMarketing.pl, ….

Raporty dotyczące wydatków reklamowych pozwoliły nam na zrealizowanie ważnego celu – wyjście poza tytuły marketingowe. Materiały te, często wzbogacone dodatkowymi komentarzami,  ukazywały się w mediach branżowych poszerzając zasięg działań. Opublikowały je np. … Dane z raportów są cytowane w branżowych opracowaniach co pokazuje, że zakorzeniły się w świadomości odbiorców.

Informacje o powstaniu Newnited pokazały się w dniu startu firmy wcześniej w wybranych mediach („Rzeczpospolita” i Wirtualnemedia.pl, a także w serwisie Press.pl), a potem szeroko w mediach marketingowych.