Agnieszka Malesza-Woźniak

Agnieszka Malesza-Woźniak

agnieszka.malesza@triplepr.pl

Pojawienie się projektu ustawy o podatku obrotowym od sprzedaży detalicznej wzbudziło poważne obawy wśród handlowców reprezentujących małe i średnie przedsiębiorstwa, a w szczególności zrzeszonych w sieciach franczyzowych. Przejście ustawy w tej formie oznaczałoby upadek sieci franczyzowych, a co za tym idzie, setek małych, polskich przedsiębiorców. W obliczu tego problemu Polska Sieć Handlowa Lewiatan potrzebowała skutecznej i szybkiej komunikacji z mediami.

PROJEKT

Celem działań prowadzonych dla Lewiatan Holding było zwrócenie uwagi opinii publicznej na projekt ustawy, która w proponowanej formie oznaczałaby utratę pracy przez co najmniej 20 tys. osób (tylko pracowników jednej z kilku działających w Polsce sieci franczyzowych). Naszym zadaniem było dotarcie z materiałami informacyjnymi do szerokiego spectrum mediów, zapewnienie obecności przedstawicieli Lewiatan Holding w mediach (udział w nagraniach dotyczących podatku w radiu i telewizji, wypowiedzi dla prasy i redakcji internetowych). Odpowiadaliśmy za przygotowanie listy mediów, dystrybucję do mediów materiałów przygotowanych przez klienta, opiniowanie działań, a także monitoring mediów.

DZIAŁANIE

Współpraca z Lewiatan Holding trwała niecały miesiąc. Triple PR stała się biurem prasowym firmy. Pierwszym krokiem było przygotowanie bazy mediów oraz wysyłka do nich pierwszego materiału, którym był kopie listów przedsiębiorców zrzeszonych w sieci Lewiatan skierowany do Pani Premier Beaty Szydło. W kolejnych krokach, aktywnie komunikowaliśmy się z dziennikarzami, umawialiśmy Prezesa Zarządu Lewiatan Holding na występy na żywo w radiu i telewizji, przekazywaliśmy zapytania mediów. Elementem współpracy był także monitoring mediów i bieżące reagowanie na pojawiające się doniesienia. W miarę rosnącego zainteresowania dziennikarzy tematem, którzy z początku byli dość sceptyczni, uważając, że sprawa ustawy jest już przesądzona, stopniowo i sukcesywnie podejmowali temat. Byliśmy w stałym kontakcie z klientem rekomendując kolejne kroki i opiniując plany komunikacji.

EFEKTY

Informacje na temat Lewiatan Holding w kontekście projektu ustawy pojawiły się w mediach łącznie ponad 800 razy, w tym  151 w TV i 165 w radiu. Były to materiały w serwisach internetowych, wywiady radiowe i telewizyjne z Prezesem Zarządu, wzmianki w programach informacyjnych, m.in. „Wiadomościach” i „Faktach”. Duży szum medialny, wywołany aktywną komunikacją klienta z mediami i działania takie jak protest handlowców zainicjowany przez właścicieli sklepów Lewiatan, spowodowały ponowne pochylenie się Ministerstwa Finansów nad projektem ustawy, dodatkowe konsultacje i wreszcie nową propozycję zapisów, które były bardziej korzystne dla sprzedawców zrzeszonych w sieciach franczyzowych.