Agnieszka Malesza-Woźniak

Agnieszka Malesza-Woźniak

agnieszka.malesza@triplepr.pl

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że polski rynek nowoczesnych usług dla biznesu jest jednym z największych na świecie, a jego wzrost to 15-18% rocznie. Branża outsourcingu w Polsce rozwijała się dotąd po cichu, w cieniu innych  sektorów gospodarki. Wspólnie z Fundacją Pro Progressio rozszyfrowaliśmy tajemnicze skróty BPO czy SSC oraz obcobrzmiące pojęcia nearshoring i offshoring. W trakcie trwającej kampanii PR przełamujemy stereotypy na temat branży outsourcingowej, edukujemy w zakresie przedsiębiorczości i uświadamiamy, że wielki światowy biznes lokuje się nie tylko w dużych ośrodkach, takich jak Warszawa czy Kraków, ale także mniejszych miastach.

PROJEKT

Fundacja Pro Progressio zajmuje się rozwojem outsourcingu w Polsce współpracując z sektorem publicznym (miasta, agencje rozwoju regionalnego, specjalne strefy ekonomiczne, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowo-technologiczne) i prywatnym oraz międzynarodowymi organizacjami branżowymi. W momencie rozpoczęcia naszej współpracy w zakresie działań Pro Progressio znajdowała się przede wszystkim popularyzacja Polski jako optymalnej lokalizacji na inwestycje typu nearshoring i offshoring, edukacja o branży outsourcingowej oraz promocja firm świadczących usługi outsourcingowe.

Celem realizowanych działań PR jest nie tylko budowanie świadomości na temat polskiego sektora nowoczesnych usług dla biznesu, ale także rozszerzenie wizerunku Fundacji z instytucji kojarzącej się głównie z branżą outsourcingową na organizację wspierającą rozwój przedsiębiorczości, inwestycji oraz edukującą na temat nowoczesnych narzędzi zarządzania i optymalizacji.

DZIAŁANIE

Szeroko zakrojone działania PR skierowane są do wielu grup docelowych: inwestorów, władz samorządowych, sektora usług, branży HR, deweloperów powierzchni komercyjnych, firm doradczych i konsultingowych, uczelni wyższych, indywidualnych ekspertów branżowych. Z tego względu kluczowe dla skucesu kampanii stało się dotarcie do zróżnicowanych grup mediów: od audycji radiowych, telewizyjnych i ogólnopolskiej prasy opiniotwórczej, poprzez media biznesowe, skierowane do kadry zarządzającej aż do mediów branżowych z zakresu IT, nieruchomości, HR, consultingu, usług czy handlu. Istotna dla projektu jest również obecność w mediach regionalnych oraz studenckich.

Komunikacja z mediami obejmuje trzy podstawowe obszary działań: regularne przekazywanie wysokiej jakości informacji prasowych, przygotowywanie sprofilowanych materiałów na wyłączność i nawiązywanie współpracy eksperckiej z mediami. Materiały powstają w oparciu o raporty i opracowania publikowane przez Pro Progressio oraz dane pochodzące z interaktywnej platformy Best2Invest stworzonej przez Fundację.

Naszym założeniem jest dostarczanie mediom merytorycznych informacji prasowych (w języku polskim i angielskim), obfitujących w liczby i dane dotyczące rynku outsourcingu, potencjału inwestycyjnego Polski i poszczególnych jej regionów czy inwestycji zagranicznych. Innym nurtem są materiały poradnikowe z zakresu przedsiębiorczości, prowadzenia biznesu i obszaru HR, oraz te, skierowane do mediów studenckich i Biur Karier polskich uczelni.

Jakościowa, indywidualna współpraca z mediami zaowocowała trwałymi relacjami z dziennikarzami. Eksperci Pro Progressio są chętnie zapraszani do komentowania i analiz rynku w telewizji, radiu i prasie drukowanej. Raporty publikowane przez Fundację są traktowane jako wiarygodne źródło wiedzy i często cytowane przez media.

Zwieńczeniem pierwszego roku współpracy z Fundacją Pro Progressio było zorganizowanie medialnej oprawy Konkursu i Gali Outsourcing Stars 2016. Do naszych zadań należało pozyskanie patronatów i nagłośnienie wydarzenia w mediach, a tym samym zwiększenie rozpoznawalności marki Outsourcing Stars.

EFEKTY

Działania PR dla Fundacji Pro Progressio pokazują, że jakościowa i indywidualna współpraca z dziennikarzami pozwala zaistnieć medialnie tematom z pozoru trudnym i hermetycznym. W pierwszym roku współpracy (od marca 2015 do marca 2016) ukazały się łącznie 1022 publikacje, w tym:

  • 28 publikacji w telewizji i radiu (m.in. TVN24, Polskie Radio: Jedynka, Trójka, Czwórka, Polskie Radio RDC)
  • 69 publikacji w prasie ogólnopolskiej (m.in. Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Newsweek, Gazeta Finansowa, Manager, Home&Market, Poland Today, My Company, Property Journal, Gazeta Ubezpieczeniowa, MetroCafe.pl) oraz regionalnej (m.in. Gazeta Wyborcza Bydgoszcz, Gazeta Wyborcza Rzeszów, Dziennik Łódzki, Gazeta Krakowska, Dziennik Zachodni, Gazeta Wrocławska, Dziennik Bałtycki, Kurier Poranny, Gazeta Lubuska, Gazeta Współczesna, Gazeta Pomorska)
  • 925 publikacji w Internecie, w tym materiały video z eksperckimi wypowiedziami przedstawicieli Fundacji Pro Progressio (m.in. Onet.pl, Biznes.pl, Interia.pl, Rp.pl, Wp.pl, Gazeta.pl, Wyborcza.pl, Wyborcza.biz, Wprost.pl, Money.pl, Biztok.pl, Stooq.pl, Forsal.pl, Forbes.pl, Bankier.pl, Egospodarka.pl.

Ważniejsza od liczb jest dla nas jednak satysfakcja Klienta, który zdecydował się na kontynuowanie współpracy z naszą Agencją.